Flat Preloader Icon
Menu Close

มากกว่าแค่เฟรนช์ฟราย …
สินค้าเฟรนช์ฟรายของอุดมซัพพลาย เป็นสินค้าที่ได้รับความนิยมทั่วโลกเราเสนอผลิตภัณฑ์เฟรนช์ฟรายคุณภาพดี ผลิตภัณฑ์เฟรนช์ฟรายของ Lutosa ส่วนใหญ่ผลิตจากมันฝรั่งที่ปลูกในท้องถิ่นของประเทศเบลเยี่ยม ด้วยสายพันธ์ที่มีคุณภาพดีที่สุดได้รับการยอมรับในด้านรสชาติที่ยอดเยี่ยม สีสวยงามและด้วยคุณภาพที่เป็นที่ยอมรับ สำหรับเฟรนช์ฟรายมีหลากหลายรูปแบบเพื่อตอบสนองความต้องการเฉพาะของลูกค้า เช่น เส้นตรง เส้นหยัก เฟรนช์ฟรายรูปเสี้ยวปรุงรส และ มันฝรั่งบด

potato-3