Flat Preloader Icon
Menu Close

ลิ้นวัวที่นำเข้าจากต่างประเทศ ซึ่งสามารถตัดแต่งได้ตามความต้องการเช่น ลิ้นวัวลอกหนัง ลิ้นวัวแบบสไลด์
สามารถนำไปปรุงเป็นอาหารได้หลากหลายชนิด เช่น การย่าง ปิ้ง สตูว์ลิ้นวัว เป็นต้น