Flat Preloader Icon
Menu Close

ด้วยความต้องการบริโภคเนื้อวัวที่เลี้ยงตามธรรมชาติอย่างสะอาดและปลอดภัยที่เพิ่มสูงขึ้นอย่างมาก มาร์กาเร็ตริเวอร์เฟรชจึงผลิตเนื้อวัวปลอดสารพิษรสชาติเยี่ยม เป็นเนื้อวัวออร์แกนิคที่ได้รับการรับรองเนื่องจากเป็นเนื้อวัวจากวัวที่ถูกเลี้ยงตามธรรมชาติโดยปราศจากสารเคมีปราศจากฮอร์โมนยาปฏิชีวนะหรืออาหารสัตว์ที่มีการตัดแต่งพันธุกรรม

เรามีความภูมิใจในคุณภาพและรสชาติของเนื้อวัวที่ผลิตจากฟาร์มที่มีระบบการจัดการด้วยความซื่อสัตย์เพื่อให้ได้เนื้อวัวที่มีคุณภาพสูงและสะอาดปลอดภัย